รายงานข่าวความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ในยุโรป (ส.ค. – ธ.ค. 2554)

24 February 2012

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวในยุโรปที่รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ Der Standard ของออสเตรีย ประจำเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2554 รวม 74 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. ด้านเศรษฐกิจ/วิกฤติการเงินในยุโรป จำนวน 26 เรื่อง
  2. ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนในยุโรป จำนวน 11 เรื่อง
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 เรื่อง
  4. ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์/รถไฟฟ้าในยุโรป จำนวน 4 เรื่อง
  5. ด้านอาหารและวัตถุดิบโลกในทัศนะยุโรป จำนวน 9 เรื่อง
  6.  ด้านอื่นๆ จำนวน 7 เรื่อง
>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ที่มา : นางสุภา  ตั้งกิตติคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ประเทศออสเตรีย

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.