STANDARD & REGULATION NEWS


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-505
 
5 February 2014
UK ทุ่มงบสร้างวิศวกรใหม่ 49 ล้านปอนด์


3 February 2014
อียูประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH)


7 January 2014
ISO กับการพัฒนาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ


7 January 2014
ข้อกำหนดที่ชาร์ตแบบมาตรฐานสำหรับโน้ตบุ๊กทุกประเภทเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์


6 January 2014
ISO Survey – 2012 ผลสำรวจผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วโลก


6 January 2014
อียูเสนอลดการใช้ถุงพลาสติก


6 January 2014
อียูเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันในพันธสัญญาระยะที่ 2 ของพิธีสารเกียวโต


28 November 2013
ใหม่ล่าสุด! ISO/IEC 27001 & 27002


28 November 2013
ติดตามความเคลื่อนไหว มาตรฐาน RSPO


16 October 2013
10 เมือง แห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนของโลก

16 October 2013
WalMart ตั้งเป้าลดการใช้สารเคมีมีพิษในผลิตภัณฑ์


16 October 2013
แผนงานด้านอาคารสีเขียว ของ The Singapore Green Building Council


16 October 2013
ขยะอาหารปล่อยก๊าซคาร์บอนมากสุดเบอร์3โลก


16 October 2013
EO 100TM มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ


8 October 2013
การปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535


8 October 2013
ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT


8 October 2013
จาก Offshore สู่ Onshore


8 October 2013
อุตสาหกรรมยางจี้รัฐสร้างศูนย์ทดสอบ


8 October 2013
EU เตรียมยกเครื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารด้วย “Smarter Rules for Safer Food”


8 October 2013
สหรัฐอเมริกา เตรียมประกาศใช้ “HARPC” กฎหมายใหม่ที่ใช้ในโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.