NEWS


1-20 | 21-28

การสัมมนา เรื่อง "Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001: 2015 & ISO14001: 2015"ตอบโจทย์ความท้าทายอนาคต ด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ฯ รับมอบใบรับรอง ISO 9001ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาและยกระดับบุคลากรภภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว"ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ “การจัดทำศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center)”ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 58งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสรอ. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9023-2050 และ มกษ.9024 – 2550 ในขอบข่ายอาหารและเครื่องดื่ม และปศุสัตว์พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ SMEs Promotionพิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)พิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล และการฝึกอบรม เรื่อง “การมาตรฐานกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน”


ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในงาน “THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี 2015” ฟรีด่วน! เชิญชวนผู้ประกอบการไมซ์ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ (ฟรี)ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” (THAILAND INDUSTRY EXPO 2015)กรมการค้าภายในจัดการอบรมคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นการฝึกอบรม QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 (IRCA Reg.No.A18021) เดือนสิงหาคม 2558โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ 2558ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นอย.ขึ้นทะเบียน MASCI เป็นหน่วยตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารMASCI แสดงความยินดีกับที.ที.เซรามิค ได้รับการรับรอง ISO 14001การฝึกอบรมหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน ISO/DIS 9001:2015 เดือนสิงหาคม 2558


ลิ้งค์เกี่ยวข้อง: www.tisi.go.th
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.