ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

chkup2564

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม