ด่วน! ฟรี! รับจำนวนจำกัด บุคลากร CLMV เพื่ออบรมเกี่ยวกับการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้

circular-economy-banner

MASCI ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานตามหลัก Circular Economy ภายในภูมิภาคของตนเอง เข้ารับอบรมเกี่ยวกับการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ และการทวนสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตามโครงการแม่โขง-ล้านช้าง  เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG goals)

ผู้สนใจโปรดติดต่อโดยตรงทางอีเมลของ MASCI ที่ Mr. Ian Korman, Lead Project Manager: Ian@masci.or.th
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนผู้สมัคร)

Call for CLMV participants to train CE Implementation in Bangkok (Free of Charge)

MASCI will organize a CE Implementation Training Program in Bangkok Thailand from August 7 to 11, 2023. The objective of the program is to transfer knowledge of CE product verification for plastics packaging in supply chains implementation and accelerate the achievement of SDG goals within the Lancang-Mekong region.

Participant eligibility requirements:

  • Be a citizen of one of the CLMV countries: Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam
  • Be from industrial sector enterprises, academics, NGOs, government or related organizations that are involved in the area of CE and plastic packaging in their country
  • Be committed to being a multiplier of knowledge transfer to other individuals in related areas to the above within their region in regards to CE project verification implementation for plastics packaging in supply chains

Details of the Training

  • Training will be based around coverage of an Implementation Guideline Handbook to be distributed to all participants and include a range of activities that will involve teamwork, collaboration, case studies and networking opportunities
  • Invited participants from outside of Thailand will have their airfare, accommodations, meals and transportation paid for by MASCI. Please note that participant’s daily allowance shall be covered by your respective entities.
  • Training will be held for five (5) days, currently scheduled for August 7 to 11, 2023
  • Training will take place in Bangkok at a 4 or 5 star hotel
  • MASCI will work with the appropriate authorities to provide all documentation for participants to obtain proper visa paperwork

For more information, please directly contact Mr. Ian Korman, Lead Project Manager: Ian@masci.or.th

June, 30, 2023: Registration is closed or until all seats are reserved.
Please share this opportunity with other colleagues or people you know that you feel may be interested.