ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินงานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารการจัดการประชุม “โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

public-relations-media-mice64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินงานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารการจัดการประชุม “โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด