ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

lady-car-salon-woman-buying-car-elegant-woman

ประกาศสถาบันฯ ที่ 23/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565