ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง

computer-procurement

ประกาศสถาบันฯ ที่ 27/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง  ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565