ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบระบบฐานข้อมูลลูกค้าฝึกอบรม Web Application และ Mobile Application

webapp-mobileapp-65

ประกาศสถาบันฯ ที่ 22/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบระบบฐานข้อมูลลูกค้าฝึกอบรม Web Application และ Mobile Application ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565