ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย( Wireless Access Point) และระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายผ่านระบบ Cloud

wireless-access-point-67

ประกาศสถาบันฯ ที่ 19/2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย( Wireless Access Point) และระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายผ่านระบบ Cloud