การอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs REGULAR 2563) ครั้งที่ 2

fspca_2020

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs REGULAR 2563) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร  พร้อมขึ้นทะเบียนเป็น PCQI ตามเกณฑ์ที่ U.S. FDA

กำหนดอบรม : วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563

สถานที่อบรม : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าใช้จ่าย ท่านแรกฟรี ท่านที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมแล้ว 2,675 บาท)
(ปกติท่านละ 15,000) จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด

*****ชำระภายใน 10 มิถุนายน 2563*****  รายละเอียดการชำระเงินด้านล่าง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกสสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
    มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ
  • บริษัทจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 50 % ขึ้นไป
  • บริษัทมีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • เป็นบุคลากรของผู้ประกอบการในด้านธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

สมัครได้ตาม Link >> https://forms.gle/1KFbAbxVfYF4ik1eA

หรือ

image006

เอกสารสมัครอบรมFSPCA และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

Link >> https://drive.google.com/drive/folders/1jiDBHtJ4NPuVO2F5owAK6JS_UqzS6VAv?usp=sharing

รายละเอียดการชำระเงิน

กรุณาชำระเงินในนาม    “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ”

Foundation for Industrial Development Management System Certification Institute (Thailand)

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์  

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)            สาขาอาคารยาคูลท์    เลขที่บัญชี 210-0-60835-1

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         สาขาสนามเป้า            เลขที่บัญชี 029-2-46644-7

** กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน มาที่โทรสาร 0-2617-1709 หรือ Email : salescd2@masci.or.th **

เอกสารประกอบการฝึกอบรมสถาบันฯ จะส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรม ไม่มีแจกเอกสารอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

  • คุณศราวดี โทร.02-6171727 ต่อ 303  E-mail: sarawadee@masci.or.th
  • คุณพัทธ์ โทร.02-6171727    ต่อ 321  E-mail: pat@masci.or.th
  • คุณศรัณยา โทร.02-6171727 ต่อ 312 E-mail: sarunya@masci.or.th
  • คุณนัคมน โทร.02-6171727   ต่อ 308 E-mail: nakkamon@masci.or.th

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม