สรอ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี! “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVC) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

banner-gvc-2023

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายภายในโซน Business Matching ได้ตลอดช่วงการสัมมนา

S__28524819_0

S__28524821_0

📌 กำหนดการสัมมนา : https://shorturl.at/flSTV
📌 ลงทะเบียน (รับจำกัด 200 ที่นั่ง) : https://bit.ly/3Eq5qxP
📞 สอบถาม : คุณปาณกาญจน์ 02-617-1727 ต่อ 288