กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2563

Innovative-SMEs-Award-2020

กระทรวงอุตสาหกรรมคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี 2563 “The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award 2563” ประเภท “การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม Innovative SMEs”  เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพนักงานที่มีความวิริยะอุตสาหะร่วมพัฒนาธุรกิจจนเติบโตสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Banner-Innovation-Award-2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2367 8114, 0 2367 8120

รายละเอียดใบสมัคร : https://bit.ly/2NMOUhs