ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

ปีที่-2-ฉบับที่-17-262x365-1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17

กันยายน – กันยายน 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-16-262x365-1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 16

สิงหาคม – สิงหาคม 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-15

ปีที่ 2 ฉบับที่ 15

กรกฎาคม – กรกฎาคม 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-14

ปีที่ 2 ฉบับที่ 14

มิถุนายน – มิถุนายน 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-13-262x365-1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13

พฤษภาคม – พฤษภาคม 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-12

ปีที่ 2 ฉบับที่ 12

เมษายน – เมษายน 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-11

ปีที่ 2 ฉบับที่ 11

มีนาคม – มีนาคม 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-2-ฉบับที่-10

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10

กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2555

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-9-262x365-1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

กันยายน – กันยายน 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-8-262x365-1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

สิงหาคม – สิงหาคม 2554

 DOWNLOAD