ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

ปีที่-1-ฉบับที่-7

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

กรกฎาคม – กรกฎาคม 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-6

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

มิถุนายน – มิถุนายน 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-5-262x365-2

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

พฤษภาคม – พฤษภาคม 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-4

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

เมษายน – เมษายน 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-3

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

มีนาคม – มีนาคม 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-2

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2554

 DOWNLOAD  
ปีที่-1-ฉบับที่-1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม – มกราคม 2554

 DOWNLOAD  
vol-10-no-31

Vol.10 No.31

เมษายน – มิถุนายน 2553

 DOWNLOAD  
vol-10-no-30

Vol.10 No.30

มกราคม – มีนาคม 2553

 DOWNLOAD  
vol-9-no-29

Vol.9 No.29

กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

 DOWNLOAD