ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล” (ฟรี! จำนวนจำกัด)

Seminar_BeProfessional_TPQI

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ : 20 กันยายน 2562  เวลา : 08.30 – 15.00 น.
สถานที่ : ชั้น 3 ห้องแกรนด์บอลรูม | โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

ข้อมูลการรับสมัคร :

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2562

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ : ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : 
กำหนดการ, แบบตอบรับ และแผนที่โรงแรม : Download

**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
qsdproject@masci.or.th
หรือโทร. 02-617-1727 ext.807, 820