ฟรี…สนับสนุนเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจครบวงจร (รับจำนวนจำกัด)

Banner_SMERegularLevel2563

โอกาสดี…เอสเอ็มอีไม่ควรพลาด…เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก พร้อมรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (รับจำนวน 150 สถานประกอบการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 จัดโดย  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Brochure-SME-strong-2020-2

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :