สถาบันยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

recruit_FID_2020

สถาบันยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : Download