ประกาศสอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) และระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายผ่านระบบ Cloud

wireless-access-point-67

ประกาศสถาบันฯ ที่ 18/2567 เรื่อง ประกาศสอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) และระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายผ่านระบบ Cloud และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 08/2567