สรอ. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการต่างๆ เป็นแบบบริการออนไลน์ และให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH)

Banner-MASCI-Annoucement

จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 และสอดคล้องตามข้อกำหนด/มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ภาครัฐกำหนด สถาบันฯ จึงให้พนักงานปฎิบัติงานจากที่บ้านและให้บริการแบบออนไลน์ต่อเนื่องจนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ได้ตามเวลาทำการปกติ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

masci-aug-wfh