สรอ. เรียนเชิญร่วมสัมมนาในงาน “ยกระดับ Zero Waste to Landfill สำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางสากล” เผยแพร่การดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. รูปแบบการสัมนนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Banner_GHPs_27082020

ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) ดำเนินการโครงการยกระดับมาตรฐาน Zero Waste to Landfill สำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางสากล โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่สาธารณชน นั้น

สรอ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่การดำเนินงาน “โครงการยกระดับ Zero Waste to Landfill สำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางสากล” ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. รูปแบบการสัมนนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

พบกับการสัมมนาฯ ในเรื่อง

  • ผลการดำเนินโครงการฯ
  • การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการจัดการการฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) สำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการผลิต/การบริการ และผู้ประกอบการที่สนใจ

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายัง สรอ. ทางอีเมล์ standard@masci.or.th  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/inyXZ  ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

รายละเอียดการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ฝ่ายหน่วยตรวจ แผนกการมาตรฐาน

ติดต่อ: คุณอัฐพล พิริยประกอบ

โทรศัพท์: 0 2617 1727 ต่อ 214, 08-1506-6088

E-mail:  standard@masci.or.th