การฝึกอบรมหลักสูตร Integrate Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & TIS 18001:2011)

banner-tsd2

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  จัดฝึกอบรมหลักสูตร Integrate Management System Internal Auditor

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & TIS 18001:2011)

เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

seminar-iso9001