รายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ท่านสามารถสอบถามรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง และสถานะการรับรองของผู้ได้รับการรับรองของสถาบันฯ  ได้ที่

คุณนุชนารถ เผ่าเรืองฤทธิ์  โทรศัพท์  02-6171727 ต่อ 305  หรือ

คุณศุลีรัตน์ กิ่งแก้ว โทรศัพท์  02-6171727 ต่อ 301

——————————————————————————————————————

พบกับบริการใหม่  MASCI Mobile Application

MASCI-Mobile-Appสะดวก รวดเร็ว ไปกับช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับทีมวิชาการของ MASCI

  • รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐาน บทความและเอกสารวิชาการที่น่าสนใจ
  • เข้าถึงข้อมูลส่วนลด สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ ของ MASCI

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้