สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ด้านการมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคบริการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ

 

ปฏิทินกิจกรรมอบรม

วันที่ กิจกรรม
13 ธ.ค. 2566 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
25 ธ.ค. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]
15 ม.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
18 ม.ค. 2567 ISO 22301:2019 Internal Auditor
18 ม.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)
 ดูทั้งหมด