สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ด้านการมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคบริการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ

 

ปฏิทินกิจกรรมอบรม

วันที่ กิจกรรม
22 เม.ย. 2567 ISO 28000:2022 Introduction and Internal Auditor
25 เม.ย. 2567 “CEMS มตช. 2 เล่ม 2” ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง
7 พ.ค. 2567 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
9 พ.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17065 (Product Certification Body)
13 พ.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]
 ดูทั้งหมด