ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

ปีที่-6-ฉบับที่-47

ปีที่ 6 ฉบับที่ 47

มกราคม – มกราคม 2559

 DOWNLOAD  
ปีที่-6-ฉบับที่-46

ปีที่ 6 ฉบับที่ 46

ธันวาคม – ธันวาคม 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-45-262x365-1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 45

สิงหาคม – สิงหาคม 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-44

ที่ 5 ฉบับที่ 44

กรกฎาคม – กรกฎาคม 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-43

ปีที่ 5 ฉบับที่ 43

มิถุนายน – มิถุนายน 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-42

ปีที่ 5 ฉบับที่ 42

พฤษภาคม – พฤษภาคม 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-41-262x365-1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 41

เมษายน – เมษายน 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-40

ปีที่ 5 ฉบับที่ 40

มีนาคม – มีนาคม 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-39

ปีที่ 5 ฉบับที่ 39

กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2558

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-38

ปีที่ 5 ฉบับที่ 38

มกราคม – มกราคม 2558

 DOWNLOAD