ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสอบราคา ประกาศสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่  15/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

สัมมนาออนไลน์ (Live) ให้องค์ความรู้ TMVS ประจำปี 2564 Move 2 (Festive) HY: Creating 2HY Experience

สสปน. มีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ (Live) ให้องค์ความรู้ TMVS ประจำปี 2564 ภายใต้แคมเปญ “MICE VACCINATION with 2HY “ตอบโจทย์ไมซ์ยุคนิวนอร์มอล ด้วยกลยุทธ์เสริมองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย ผนวกเทคโนโลยีไมซ์ แก่สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ กับหัวข้อ Move 2 (Festive) HY: Creating 2HY Experience – เมื่อนวัตกรรมและสุขอนามัย ขับเคลื่อนพร้อมการสร้างสรรค์งานเฟส ครั้งที่ 1) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

“รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส” เชื่อถือได้แค่ไหน

ISO 20784, Sensory analysis – Guidance on substantiation for sensory and consumer product claims, เป็นมาตรฐานที่มีจุดมุ่งหมายในการให้คำแนะนำนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางประสาทสัมผัส ผู้ทำหน้าที่พิสูจน์สารที่ใช้โดยผู้ผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานฉบับนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบการทดสอบที่เหมาะสมกับการคำกล่าวอ้างที่เขากล่าวถึงสรรพคุณรวมทั้งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐาน EnMS สำหรับองค์กรหลายสาขา

มาตรฐาน ISO 50009, Energy management systems – Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations มีเป้าหมายในการรวมองค์กรที่มีองค์ประกอบร่วมบางอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ซัพพลายเออร์ด้านพลังงาน หรือ สถานที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานร่วมกัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการขอการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT) ผ่านระบบออนไลน์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) เรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mit.fti.or.th

เรียนเชิญสัมมนาวิชาการ งาน Subcon Thailand 2021 เรื่อง Introduction to ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction ฟรี

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงาน Subcon Thailand 2021 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้เป็นวันที่ 22-25 กันยายน 2564 โดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ข้อจำกัดในการเดินทางและยังคำนึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ

การจัดกิจกรรม มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ปี พ.ศ. 2564

สรอ. ขอเรียนเชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างเครือข่าย 4 พื้นที่ และเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กรณีที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์และใบรับรอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในหลักสูตร GHPs/HACCP (General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ) และระบบการจัดการต่างๆให้กับลูกค้าสถาบันฯ และ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดย่อย หรือขนาดย่อม

(เลื่อน!) สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020”

สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020” วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 13.30 น ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด