ไอเอสโอปรับปรุงมาตรฐานรหัสยืนยันตัวตนทางกฏหมาย

อเล็กซานเดร การ์ริโด ผู้นำโครงการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐาน ISO 21102 ระบุว่าคุณสมบัติสำหรับความรู้ความสามารถของผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายได้ถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นคุณสมบัติร่วมกัน เช่น การบริหารความเสี่ยง การตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พฤติกรรมและจริยธรรมแบบมืออาชีพ เป็นต้น

คู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฉบับใหม่สำหรับ SMEs

มาตรฐาน ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดสถิติในเรื่องโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาจัดทำกรอบร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน เสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21) เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 ซีพีทาวเวอร์ สีลม

สรอ. ร่วมใจ ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน II”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้จัดทำและดำเนินโครงการ “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน II” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วยของโรงพยาบาล

สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสได้รับประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO 20400 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 20400 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร Enco A ชั้น 12

สรอ. ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง ISO 45001 (มอก. 45001) รายแรกของไทย จาก กมช.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการหน่วยรับรองระบบการจัดการ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนด (มอก. 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015)) สาขาหน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System: OHSMS) ตามมาตรฐาน ISO 45001/มอก. 45001 จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)

สรอ. รับประกาศเกียรติคุณ การร่วมมือพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และ Eco-World class

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงาน “ECO Innovation Forum 2020” และรับประกาศเกียรติคุณ การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และระดับ Eco-World Class จาก นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สรอ. ร่วมแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 สสว.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ร่วมแถลงความสำเร็จโครงการการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 โดย สรอ. เป็นหน่วยร่วมในการดำเนินโครงการฯ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

สรอ.ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง&การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก สาขาการขนส่งทางอากาศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDOs) ประเภทขั้นสูง และการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ขอบข่าย ICAO-CORSIA จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ TISI

สรอ.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบัน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ