ความหลากหลายทางชีวภาพกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563

วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ มีการรณรงค์ในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมต่อสู้เพื่อลดความสูญเสียของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์

เมืองหางโจวพัฒนามาตรฐานช่วยหยุดยั้ง COVID-19

ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ซ่ง หมิงชุง ประธานคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 321, Transaction assurance in E-Commerce ทีมที่มหาวิทยาลัยจื่อเหลียงได้พัฒนาโค้ดหรือรหัสสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนขึ้นมาโดยใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อระบุความเสี่ยงของการแพร่กระจายการติดเชื้อของคนเพื่อทำการกักตัว

ฟรี…สนับสนุนเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจครบวงจร (รับจำนวนจำกัด)

โอกาสดี…เอสเอ็มอีไม่ควรพลาด…เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก พร้อมรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (รับจำนวน 150 สถานประกอบการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

เรียนเชิญผู้ประกอบการ SME/VSE ฝึกอบรม Online หลักสูตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 5 (SME Promotion Project V)

ศัพท์น่ารู้เพื่อบริหารจัดการน้ำให้ได้ผลในองค์กร

ปัจจุบัน มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้แต่ละองค์กรนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร พร้อมรับมือกับสถานการณ์การลดลงของปริมาณน้ำและการขาดแคลนน้ำ โดยมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วยคำศัพท์ แนวคิด และหลักการ ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการของตน

ใส่ใจสุขภาพจิตชีวิตคนทำงานด้วยมาตรฐาน ISO 45003

ไอเอสโอตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงได้พัฒนามาตรฐานอีกฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อเสริมมาตรฐาน ISO 45001 ให้ครอบคลุมในเรื่องจิตวิทยาด้วย ซึ่งก็คือ มาตรฐาน ISO 45003, Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines ซึ่งจะให้แนวทางในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001 ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพจิตและความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานไอเอสโอกับวันอนามัยโลก

ไอเอสโอยังได้พัฒนามาตรฐานอีกฉบับหนึ่งที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับบริหารด้วย ได้แก่ มาตรฐาน ISO 22956, Healthcare organization management – Guidelines for patient-centered staffing ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพมีการพิจารณาที่ดีที่สุดและเตรียมการด้านความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของคนไข้

พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ด้วย BCM

สิ่งที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถวางใจได้ก็คือ คุณสามารถทำได้และคุณไม่ต้องลงทุนเพื่อเตรียมการด้วยตัวเอง เราได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลง เราจำเป็นต้องเตรียมแผนการล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับมือและพยายามดำเนินกิจการเพื่อให้ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้มาตรฐานนี้และไม่เคยคิดถึงมาตรฐาน BCMS มาก่อนด้วยซ้ำ แต่คุณสามารถทำได้ และเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มต้น

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เชิญชวน ดาวน์โหลดแอพ “หมอชนะ” เพื่อการระวังภัยโควิด-19

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เชิญชวน ดาวน์โหลดแอพ “หมอชนะ” เพื่อการระวังภัยโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจพิชิตไวรัสร้าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ประจำปี พ.ศ. 2563

สรอ. ขอเรียนเชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม/อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และ เชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กรณีที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ