ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศสถาบันฯ ที่ 29/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

สรอ. แสดงความยินดีกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันที่ 22 กันยายน 2565

สรอ. แสดงความยินดีกับการประปานครหลวง ในโอกาสได้รับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI
มอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) สำหรับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
และใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019) สำหรับการประปานครหลวง
โดยมีนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ 22 กันยายน 2565

สรอ. แสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม

สรอ. แสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ วันที่ 7 กันยายน 2565

นักดำน้ำ…โลกใต้ทะเล…และมาตรฐานไอเอสโอ

การดำน้ำลึกเป็นความหลงใหลอย่างยิ่งสำหรับนักดำน้ำนับล้านคนทั่วโลก พวกเขาต่างมีความรักในโลกใต้น้ำเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดำน้ำที่ขาดการฝึกฝนด้วยความรับผิดชอบ สามารถทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผจญภัยใต้น้ำ และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีการดำน้ำอย่างยั่งยืน ไอเอสโอจึงได้พัฒนามาตรฐานขึ้นมา 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 21416, Recreational diving services – Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving และ ISO 21417, Recreational diving services – Requirements for training on environmental awareness for recreational divers

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวตามเทรนด์โลกด้วยมาตรฐานไอเอสโอ

โรงแรมและที่พักมีความสำคัญต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีศักยภาพมหาศาลสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทั่วโลกยังคงให้ความสนใจในด้านความยั่งยืนซึ่งช่วยทำให้ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะสัมผัสการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เมื่อนักเดินทางตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนมากขึ้น ก็จะสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดอย่างมีความสุข โดยตระหนักรู้ว่าพวกเขามีส่วนในการปกป้องโลกของเราด้วยการเลือกที่พักที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของโลกที่สำคัญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศสถาบันฯ ที่ 27/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ 26/2565 เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 03/2565 การจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ 25/2565 เรื่อง ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ โทร. 02-617-1727-36 ในวันและเวลาทำการ

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001-2559 (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001-2561 (ISO 45001) ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อ 17 สิงหาคม 2565