เป็นวารสารของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความเคลื่อนไหวด้านการมาตรฐาน สำหรับการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ในการเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อสื่อสารกลยุทธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน และสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.32

Vol.10 No.32

กรกฎาคม – มกราคม 2554

 DOWNLOAD  
Vol-10-No-31

Vol.10 No.31

เมษายน – มิถุนายน 2553

 DOWNLOAD  
Vol.10 No.30

Vol.10 No.30

มกราคม – มีนาคม 2553

 DOWNLOAD  
Vol.9 No.29

Vol.9 No.29

กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

 DOWNLOAD  
Vol.9 No.28

Vol.9 No.28

มกราคม – มิถุนายน 2552

 DOWNLOAD  
Vol.8 No.27

Vol.8 No.27

กรกฎาคม – ธันวาคม 2551

 DOWNLOAD  
Vol.7 No.26

Vol.7 No.26

เมษายน – มิถุนายน 2551

 DOWNLOAD  
Vol.7 No.25

Vol.7 No.25

มกราคม – มีนาคม 2551

 DOWNLOAD  
Vol.7 No.24

Vol.7 No.24

กรกฎาคม – ธันวาคม 2550

 DOWNLOAD  
Vol.6 No.23

Vol.6 No.23

เมษายน – มิถุนายน 2550

 DOWNLOAD