สรอ. และ สคช. ร่วมมือยกระดับพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI โดยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าพบนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud รายปี

ประกาศสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ 30/2565 เรื่อง ประกาศสอบราคาการจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud รายปี ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา เลขที่ 11/2565 การจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud รายปี

ขอเชิญร่วมงาน OIE Forum “Disruptive Change is the New Chance: วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน ได้มีการจัดงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้ง การปรับตัวของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยร่วมกัน

สรอ. แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ เนื่องในอกาสได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) รางวัลแห่งเกียรติยศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI โดยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 ตุลาคม 2565

สร้างอนาคตด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

โดยทั่วไป เมื่อนึกถึงเรื่องของความยั่งยืน การจัดซื้ออาจไม่ใช่สิ่งแรกที่เรานึกถึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท (หรือองค์กร) มีบทบาทอย่างมากในการพิจารณาว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความยั่งยืนเพียงใด ตัวอย่างเช่น รายงานด้านความยั่งยืนของแม็คคินซีย์ระบุว่า ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทด้านการบริโภคทั่วไปมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 80 และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็ยังสามารถติดตามผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแนวทางการจัดซื้อได้อีกด้วย

“เศรษฐกิจแบ่งปัน” ตอบโจทย์ยุคใหม่ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

มาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ของเศรษฐกิจแบ่งปันดังกล่าวจะบรรลุตามคำมั่นสัญญาที่มีความยั่งยืนมากขึ้นไปพร้อมๆ กับป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ปฏิบัติงานในขณะที่การค้าของโลกเราเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มอื่นๆ ดังนั้น องค์กรด้านการมาตรฐานจะต้องมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย รวมทั้งผู้บริโภคเพื่อช่วยวางรากฐานสำหรับการค้าในอนาคตด้วย

สรอ. แสดงความยินดีกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันที่ 22 กันยายน 2565

สรอ. แสดงความยินดีกับการประปานครหลวง ในโอกาสได้รับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI
มอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) สำหรับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
และใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019) สำหรับการประปานครหลวง
โดยมีนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ 22 กันยายน 2565

สรอ. แสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม

สรอ. แสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ วันที่ 7 กันยายน 2565

นักดำน้ำ…โลกใต้ทะเล…และมาตรฐานไอเอสโอ

การดำน้ำลึกเป็นความหลงใหลอย่างยิ่งสำหรับนักดำน้ำนับล้านคนทั่วโลก พวกเขาต่างมีความรักในโลกใต้น้ำเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดำน้ำที่ขาดการฝึกฝนด้วยความรับผิดชอบ สามารถทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผจญภัยใต้น้ำ และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีการดำน้ำอย่างยั่งยืน ไอเอสโอจึงได้พัฒนามาตรฐานขึ้นมา 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 21416, Recreational diving services – Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving และ ISO 21417, Recreational diving services – Requirements for training on environmental awareness for recreational divers