ไอเอสโอกำหนดมาตรฐานเพื่อชายหาดที่สดใส

beach-1529588

ขึ้นชื่อว่า “ทะเล” ไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ใดในโลกนี้ ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนให้ไปท่องเที่ยวอยู่เสมอ และตอนนี้ สถานที่ท่องเที่ยวตามชายหาดก็จะยิ่งดูดีได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือไอเอสโอ ได้ตีพิมพ์มาตรฐานระหว่างประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับชายหาดเพื่อให้มีการนำไปใช้งาน

ชายหาดไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวโหยหาท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสายลมและแสงแดดเท่านั้น ความจริงแล้ว ชายหาดยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอีกด้วย ชายหาดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ปลอดภัยและมีความยั่งยืนสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้ ดังนั้น ไอเอสโอจึงได้กำหนดมาตรฐาน ISO 13009: 2015 ชายหาด การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง – ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการปฏิบัติการของชายหาด (ISO 13009: 2015 Beaches, Tourism and related services—Requirements and recommendations for beach operation) ซึ่งมีแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกสำหรับผู้ที่ทำงานบริเวณชายหาดให้สามารถบริหารจัดการและการตัดสินใจต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ISO 13009: 2015 เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดทั่วไป รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การส่งเสริมและการวางแผนเกี่ยวกับชายหาด ความปลอดภัยของน้ำ การทำความสะอาด ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนและการกำจัดของเสีย รวมทั้งด้านข้อมูลและการสื่อสารด้วย

มาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เจ้าของโรงแรม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายหาด หากองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 13009:2015 ได้แล้วก็จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดความสนใจตลอดจนเงินทุนจากนักลงทุนและสาธารณชนให้มีการปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและบริการในสถานที่ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวยังสามารถส่งเสริมกิจกรรมด้านการบันเทิงในพื้นที่ชายหาดให้มีกรอบการทำงานและแนวทางสำหรับสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และมีความรับผิดชอบด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้เข้าไปช่วยดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ชายหาด หากมีการนำมาตรฐานดังกล่าวไปช่วยบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยได้อีกทางหนึ่ง

หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษามาตรฐาน ISO 13009: 2015 ได้จากห้องสมุดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่มา:
1.    http://www.iso.org/iso/home/
2.    http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=52329