ภาพบรรยากาศงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

topic-seminar-inno

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

inno-1-1

inno-1-2

inno-1-3