สรอ. ร่วมใจ ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน II”

Banner-มอบถุงผ้า-รพราชวิถี

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้จัดทำและดำเนินโครงการ “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน II” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วยของโรงพยาบาล
มอบถุงผ้า-รพราชวิถี-2

สรอ. ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน II”  ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ ร่วมใจกันจัดทำ จัดหา และติดตราสัญลักษณ์บนถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยในที่รับยาจากโรงพยาบาลเพื่อนำกลับบ้าน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง SHARING  ชั้น 18  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

และได้ร่วมกันส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์  ในวันที่  28 ตุลาคม  2563   โดยคุณอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม ให้เกียรติรับมอบถุงผ้า รวม 2,200 ใบ จากนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน สรอ.  ณ ตึกสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

มอบถุงผ้า-รพราชวิถี