รัฐบาลโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ

banner-masci-help

 

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายธนภัทร ปิยะภากร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร ผู้อำนวยฝ่ายบริหารกลยุทธ์ พร้อมด้วยพนักงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริการอาหารและเครื่องดื่ม  แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยบริษัท ศรสอง จำกัด ร่วมบริจาคน้ำผลไม้รวม

10-1-2560

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยฝ่ายรับรองระบบ พร้อมด้วยพนักงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริการอาหารและเครื่องดื่ม แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยบริษัท ศรสอง จำกัด ร่วมบริจาคน้ำผลไม้รวม 384 กล่อง

11-1-2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 นำทีมโดย  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ นายสำราญสอนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริการอาหารและเครื่องดื่ม แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยหน่วยงานหลักคือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยบริษัท ศรสอง จำกัด ร่วมบริจาคน้ำผลไม้รวม

12-1-2560

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 นำทีมโดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธนภัทร ปิยะภากร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค พร้อมด้วยพนักงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริการอาหารและเครื่องดื่ม  แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยบริษัท ศรสอง จำกัด ร่วมบริจาคน้ำผลไม้รวม

13-1-2560-3