ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ ตามรอยพ่อ … สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน

seminar-inno-20-dec-59

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ตามรอยพ่อ … สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 401  ชั้น 4  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพมหานคร

page3page3