เมื่อไอเอสโอมีโอกาสใช้มาตรฐานของตนเอง

sunset-factory-1393686

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2558 คณะทำงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้ร่วมกันประชุมทบทวนมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าขณะนี้ได้มีมาตรการและการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมและมีการทำการ Carbon Offset โดยการใช้มาตรฐาน ISO 14064 การติดตามและการรายงานคุณสมบัติก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 for greenhouse gas quantification, reporting and monitoring)

คณะทำงานผู้จัดงานการประชุม (WG5 Tokyo meeting) ดังกล่าวได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวของไอเอสโอว่าแนวคิดการทดแทนหรือออฟเซ็ต การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมาจากความคิดที่ว่าพวกเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องการจัดการประชุมแบบที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวคิดดังกล่าวจึงเกิดขึ้นจากหนึ่งในสมาชิกของไอเอสโอที่มีความเห็นว่าอยากให้ไอเอสโอทำสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในลักษณะนี้เพราะไม่เพียงแต่จะดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มันยังทำให้พวกเขามีโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการฝึกปฏิบัติด้วยการนำเอามาตรฐานที่ตนเองเป็นผู้ประกาศใช้มาใช้เสียเอง

ที่มา:

  1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1935
  2. http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download/news/detail/article/ tceb-partners-with-tgo-to-prepare-the-direction-on-carbon-footprint-assessment-for-the-exhibition-in/

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<