โลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ การขยายตัวด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

curly-greens-1191683

อนาคตในด้านโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลกกำลังผสมผสานกันมากขึ้นเรื่อยๆ การปกป้องสภาวะอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากรก็กำลังกลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นและบัดนี้ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัาในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการดำเนินการธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

ในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงมีการส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะยกตัวอย่างเช่น บริษัท Bosch ซึ่งได้เล็งเห็นถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสาขาพลังงานลม เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ อันได้แก่

  1. การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนผ่านสู่โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานจากทะเล ด้วยวิธีการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนผ่านใหม่ๆ บริษัท Rexroth ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Bosch ได้สนับสนุนผู้ผลิตกังหันลม ในปี 2551 มีการติดตั้งกังหันลมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Bosch Rexroth ทั่วโลกกว่า 2,700 ตัว Bosch Rexroth ยังได้พัฒนาแนวคิดขับเคลื่อนที่แน่วแน่และมีประสิทธิภาพให้กับส่วนงานใหม่ในยุคพลังงานจากทะเล ต้นแบบแรกถูกทดสอบในโรงไฟฟ้านอกชายฝั่งประเทศนอร์เวย์และเกาะบริเตนใหญ่ พร้อมด้วยองค์ประกอบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านจาก Bosch Rexroth
  2. ตัวรับแสงอาทิตย์สำหรับยุคความร้อน ทำให้เราสามารถทำความร้อนและต้มน้ำด้วยแสงอาทิตย์โดยปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์ จากตัวเลือกแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหลาย พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์คือหนึ่งในส่วนที่ใหญ่ที่สุดในการให้พลังงานครอบคลุมความต้องการการใช้ทั่วโลก และ Bosch ก็กำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ในฐานะส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ริเริ่มโดยรัฐบาลของประเทศเยอรมัน Bosch กำลังทำการวิจัยกับ BASF และ Heliatek ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบอินทรีย์ เป้าหมายคือการผลิตเซลล์สุริยะที่คุ้มต้นทุนยิ่งขึ้นและเพิ่มขอบข่ายการประยุกต์ใช้ เนื่องจากเซลล์สุริยะแบบอินทรีย์นั้นยืดหยุ่นและบางเหมือนซองจดหมายโปร่งแสง จึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เซลล์เหล่านี้สามารถใช้บนหลังคา เป็นเครื่องมือถือแบบพับได้ หรือบนหลังคารถยนต์ก็ได้
  3. การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพกับระบบเชื้อเพลิงแบบผสม เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงแบบผสมที่พัฒนาโดย Bosch ช่วยให้เราสามารถใช้น้ำมันเบนซินผสมกับเอธานอลเชื้อเพลิงชีวภาพได้ และนำมาใช้งานได้ ชิ้นส่วนของ บ๊อซ ที่ลองใช้งานและทดสอบนับล้านชิ้นถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบเชื้อเพลิงแบบผสม ปัจจุบันนี้ ประมาณ 80% ของพาหนะทั้งหมดในประเทศบราซิลได้รับการติดตั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบผสมแล้ว ความสนใจในด้านเชื้อเพลิงแบบผสมก็กำลังเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส PSA กำลังติดตั้งระบบของ Bosch ในรถยนต์ที่ผลิตส่งสู่ตลาดประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวีเดน การเจรจาก็กำลังดำเนินการอยู่และยังมีประเทศอื่นๆ ที่อาจเป็นลูกค้าได้ในอนาคต พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และตัวขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแบบผสมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างสามอันดับแรกของวิธีการที่ Bosch ให้แนวทางแก้ไขด้านเทคนิคต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการมีส่วนร่วมสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในระยะยาว

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสีเขียวจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่างๆ และหากผู้ประกอบการทุกรายต่างมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น   ก็ย่อมทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนและโลกของเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกยาวนานเช่นเดียวกัน

ที่มา :

http://www.bosch.co.th