สรอ. เปิดอบรมหลักสูตร FSPCA เพื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน USFDA สหรัฐอเมริกา

fspca

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ (FSMA: Food Safety Modernization Act) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
เพื่อจัดการปัญหาด้านปนเปื้อนในอาหารและทยอยประกาศกฎระเบียบย่อยเพิ่มอีก 7 ฉบับ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ รวมทั้งไทยด้วย

ทั้งนี้กฎระเบียบสำคัญที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ คือ การควบคุมเชิงป้องกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ต้องดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ควบคู่หลักการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง (HARPC) ผ่านการจัดทำแผนความปลอดภัยอาหารที่จัดทำ และควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ (Preventive Control Qualified Individual : PCQI) โดยกฎระเบียบนี้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าเกษตรฯ ขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีสูงกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 500 คน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามสถานประกอบการขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 500 คน ได้รับการผ่อนปรนไปอีก 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบภายในวันที่ 17 กันยายน 2560 และสถานประกอบการที่รายได้ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งถือเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กมาก ได้รับการผ่อนปรนไปอีก 2 ปี โดยจะต้องทำตามตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว จึงได้ขึ้นทะเบียนผู้ที่มีคุณสมบัติฝึกอบรมหลักสูตร FSPCA กับหน่วยงาน USFDA สหรัฐอเมริกาแล้ว และสามารถดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร FSPCA และออก Certificate รับรองผู้ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) ผู้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ตามเกณฑ์ของ USFDA 

ตามเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตร FSPCA กำหนด คือ
•   Discuss Good Manufacturing Practices and Prerequisite Programs
•   Conduct hazard analysis and determine preventive controls
•   Define process, food allergen, sanitation and supply-chain preventive controls
•   Discuss verification, validation, recall and recordkeeping requirements

โดยหลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนด Preventive Controls Qualified Individual Training  requirements. และผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบรับรอง FSPCA Control for human Food

หลักสูตรนี้จัดฝึกอบรม 3 วันราคา 15,000 บาท (ไม่รวม VAT) ลูกค้าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมีส่วนลดพิเศษ

ท่านใดสนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 02 617 1727

คุณศราวดี  ต่อ 303 หรือ 301  อีเมล์ sarawadee@masci.or.th

ดาวน์โหลด

  1. แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการฝึกอบรมหลักสูตร FSPCA
  2. กำหนดการฝึกอบรม FSPCA