สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

CL-Achievement-Day-2019

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI  พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์  จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด โดยนายศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ในขอบข่าย “การให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารชุด อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน และสถานศึกษา” โดยมี
นายวิเชต ชัยกล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร   นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ กรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของ
บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ในงาน CL Achievement Day 2019 ณ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์  จำกัด

คอนสตรัคชั่น ไลนส์ 1

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการพัฒนาทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารที่มีคุณภาพของประเทศ  มุ่งเน้น
การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและการส่งมอบงานตามเป้าหมายโครงการ

คอนสตรัคชั่น ไลนส์ 3

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บนพื้นฐานของความยั่งยืน