สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

thailandpost_CEN-TS16555-1-2013

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)  ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) ในขอบข่าย การบริหารจัดการนวัตกรรมในการให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ ณ ห้องแสตมป์ทอง หอประชุมไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

News-thailandpost_CEN-TS16555-1-2013-pic1

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยนายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Post Innovation Day 2019 โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นบริษัทแรกในธุรกิจไปรษณีย์ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม จาก สรอ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ ปณท ในการนำกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

News-thailandpost_CEN-TS16555-1-2013-pic2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมของ ปณท เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ ปณท ในการให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ รวมทั้งการจัดส่งสิ่งของ ข่าวสาร ข้อมูล โอนเงินทั่วโลก พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และบริการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ของ ปณท ในการเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน