สรอ. ให้การต้อนรับผู้บริหาร TGI และ คณะผู้บริหาร จาก E-Zone HRM Limited สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

TGI_and_EZone_HRM

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันไทย-เยอรมัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สทย.) หรือ TGI  ในการนำคณะผู้บริหารจาก E-Zone HRM Limited สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  ณ ห้อง SHARING  ชั้น 18  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

TGI_and_EZone_HRM_pic2

นางพรรณี  อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  พร้อมด้วยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับนายสินธู  อู่เงิน  ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สทย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก E-Zone HRM Limited สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือ สรอ. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่นๆ โดย E-Zone HRM Limited ได้สรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ E-Zone HRM Limited   และ สรอ. ได้สรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สรอ.   กระบวนการรับรองระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล   การตรวจสอบรับรองรวมทั้งการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการทั้งระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม  หน่วยตรวจสอบรับรอง และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและการตรวจสอบรับรองตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน

TGI_and_EZone_HRM_pic1