ร่วมเสวนาฟรี! Sustainable Industries: Transformation towards Net-Zero ในงาน Manufacturing Expo 2024

banner-Sustainable Industries- Transformation towards Net-Zero

MASCI ขอเชิญทุกท่านร่วมกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางปรับองค์กรเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

Sustainable-Industries--Transformation-towards-Net-Zero-01

หัวข้อสัมมนา :

Sustainable Industries: Transformation towards Net-Zero  อุตสาหกรรมยั่งยืน: มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

วิทยากร :  

  • คุณปวิช เกศววงศ์  รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ดร. ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • คุณธีรกุล บุญยงค์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ดำเนินรายการ : 

  • คุณณัฐพร จิระสถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Social Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัน/เวลา : 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

สถานที่ :   

ห้อง MR 212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC)

สอบถามเพิ่มเติม :

ลงทะเบียนฟรีได้ที่ :

QR code ลงทะเบียน 210624

รับจำนวนจำกัด (50 ท่าน)

2_Factech_2024_KV_1440x670px