สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG” (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ด่วน!!! รับจำนวน 100 คน

Banner-seminar-ESG-IU-2024

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ./OIE) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ดำเนินโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหว และองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญ นั้น

MASCI ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ กรุงเทพฯ

พบกับการบรรยายในเรื่อง

  • แนะนำโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)
  • แนวโน้ม ความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ
  • กรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการผลิต/การบริการ และผู้ประกอบการที่สนใจ

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายัง สรอ. อีเมล์ standard@masci.or.th  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/zysLZoz5TZbYcmXP8 (ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567)

รายละเอียดการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดต่อ: คุณอัฐพล พิริยประกอบ

โทรศัพท์: 0 2617 1727 ต่อ 214, 08-1506-6088

E-mail:  standard@masci.or.th