สรอ. ร่วมใจ ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

banner_masci_csr_donate_-bags_for_rajavithi_hospital

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้จัดทำและดำเนินโครงการ “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วยของโรงพยาบาล

masci_csr_donate_ bags_for_rajavithi_hospital_pic1

สรอ. ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562  โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการร่วมใจกันจัดทำ จัดหาและติดตราสัญลักษณ์บนถุงผ้า 3 ขนาดสำหรับใส่ยาที่ผู้ป่วยรับจากโรงพยาบาลเพื่อนำกลับบ้าน   และได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 21 ปี ของการจัดตั้ง สรอ.โดยนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ ภญ.ชุลีกร ปรีชาวิบูลย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก ให้เกียรติรับมอบถุงผ้า รวม 1,246 ใบ จากนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยในช่วงเช้าของวันดังกล่าวผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ได้ร่วมกันสักการะองค์พระพรหม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ที่ทำการของ สรอ.

masci_csr_donate_-bags_for_rajavithi_hospital_pic2 masci_csr_donate_-bags_for_rajavithi_hospital_pic3