สรอ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Banner-LongLiveTheKingRamaX-2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  โดยนางพรรณี อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ “สดุดีจอมราชา” และลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562