สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เชิญชวน ดาวน์โหลดแอพ “หมอชนะ” เพื่อการระวังภัยโควิด-19

DoctorChana (1)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เชิญชวน ดาวน์โหลดแอพ “หมอชนะ” เพื่อการระวังภัยโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจพิชิตไวรัสร้าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง  อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทำให้สังคมกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ย้ำไม่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ScanDoctorChana