โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จาก MASCI

banner-mwa-iso45001

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) จาก MASCI ณ ตึกอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) และนายมนวรรธน์ ปรีชาชน ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) ขอบข่าย การผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน ในการประยุกต์ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กร สนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

S__61333604_0 copy

MASCI  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร คือ “เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม” อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถดื่มได้ทุกพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36