ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

ปีที่-5-ฉบับที่-37

ปีที่ 5 ฉบับที่ 37

ธันวาคม – ธันวาคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-5-ฉบับที่-36

ปีที่ 5 ฉบับที่ 36

พฤศจิกายน – พฤศจิกายน 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-35

ปีที่ 4 ฉบับที่ 35

กันยายน – กันยายน 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-34

ปีที่ 4 ฉบับที่ 34

สิงหาคม – สิงหาคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-33

ปีที่ 4 ฉบับที่ 33

กรกฎาคม – กรกฎาคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-32

ปีที่ 4 ฉบับที่ 32

มิถุนายน – มิถุนายน 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-31

ปีที่ 4 ฉบับที่ 31

พฤษภาคม – พฤษภาคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-30

ปีที่ 4 ฉบับที่ 30

เมษายน – เมษายน 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-29

ปีที่ 4 ฉบับที่ 29

มีนาคม – มีนาคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-4-ฉบับที่-28

ปีที่ 4 ฉบับที่ 28

กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2557

 DOWNLOAD