ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

ปีที่-4-ฉบับที่-27

ปีที่ 4 ฉบับที่ 27

มกราคม – มกราคม 2557

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-26

ปีที่ 3 ฉบับที่ 26

กันยายน – กันยายน 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-25

ปีที่ 3 ฉบับที่ 25

สิงหาคม – สิงหาคม 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-24

ปีที่ 3 ฉบับที่ 24

กรกฎาคม – กรกฎาคม 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-23

ปีที่ 3 ฉบับที่ 23

มิถุนายน – มิถุนายน 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-22-262x365-1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 22

พฤษภาคม – พฤษภาคม 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-21

ปีที่ 3 ฉบับที่ 21

เมษายน – เมษายน 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-20-262x365-1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 20

มีนาคม – มีนาคม 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-19-262x365-1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 19

กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2556

 DOWNLOAD  
ปีที่-3-ฉบับที่-18

ปีที่ 3 ฉบับที่ 18

มกราคม – มกราคม 2556

 DOWNLOAD