ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต

vol-9-no-28-262x365

Vol.9 No.28

มกราคม – มิถุนายน 2552

 DOWNLOAD  
vol-3-no-15-262x365

Vol.3 No.15

มกราคม – เมษายน 2552

 DOWNLOAD  
vol-3-no-14-262x365

Vol.3 No.14

ตุลาคม – ธันวาคม 2551

 DOWNLOAD  
vol-2-no-13-262x365

Vol.2 No.13

กรกฎาคม – กันยายน 2551

 DOWNLOAD  
vol-2-no-12-262x365

Vol.2 No.12

เมษายน – มิถุนายน 2551

 DOWNLOAD  
vol-2-no-11-262x365

Vol.2 No.11

มกราคม – มีนาคม 2551

 DOWNLOAD  
vol-1-no-10-262x365

Vol.1 No.10

ตุลาคม – ธันวาคม 2550

 DOWNLOAD