มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (ISO 29110)

ปัจจุบัน องค์กรขนาดเล็กหรือ VSE เป็นจำนวนมากทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบและส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในระบบ ซึ่งต้องการได้รับการยอมรับในฐานะซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ทำอย่างไร องค์กรขนาดเล็กเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับในคุณภาพในขณะที่มีทรัพยากรต่างๆ อยู่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ความเชี่ยวชาญ งบประมาณหรือเวลาก็ตาม

VSE ซึ่งมีพนักงานไม่เกิน 25 คน สามารถหาทางออกได้ด้วยการนำมาตรฐานคุณภาพการบริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (System and software engineering – lifecycle profiles for Very Small Entities: VSE) ไปใช้งานเพื่อจัดทำระบบที่ดีอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า

มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ให้แนวทางในการตอบสนองข้อกำหนดด้านข้อมูลและเอกสารของวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบอย่างสม่ำเสมอ
• ทำให้มีการจัดการที่ดีสำหรับบริการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
• ทำให้สามารถปรับใช้งานกระบวนการซอฟแวร์ให้เข้ากับองค์กรได้ดี
• ทำให้องค์กรมีการจัดการคุณภาพ และการบริการด้านซอฟต์แวร์มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
• เพิ่มความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร