MASCI มอบประกาศนียบัตร มอก.9999 ให้ 18 โรงงาน บริษัท ไทยเบฟฯ

banner-thaibev-tis9999

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 แก่กลุ่มธุรกิจเครือไทยเบฟฯ จำนวน 18 โรงงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เฮ้าส์ออฟแม่โขง (House of Mekhong) บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเครือไทยเบฟฯ นำโดยนายปราโมทย์ หรรษมนตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการผลิตสุรา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมคณะผู้บริหารโรงงานจำนวน 18โรงงานได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน มอก.9999  จาก MASCI ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดนครปฐม (แห่งที่ 1)
 2. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี
 3. บริษัท ธนภักดี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
 4. บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
 5. บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
 6. บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี (แห่งที่ 2)
 7. บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด จังหวัดปทุมธานี
 8. บริษัท อธิมาตร จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
 9. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
 10. บริษัท แก่นขวัญ จำกัด จังหวัดขอนแก่น
 11. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย
 12. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
 13. บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
 14. บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม
 15. บริษัท ประมวลผล จำกัด จังหวัดนครปฐม
 16. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด จังหวัดราชบุรี
 17. บริษัท นทีชัย จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 18. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

thaibev-tis9999-2

MASCI ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเครือไทยเบฟฯ นำมาตรฐาน มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงระบบ กระบวนการทํางาน และกิจกรรมขององค์กร ให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและก้าวทันโลกที่มีความผันผวนอยู่เสมอ สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ ความเสี่ยง และทรัพยากรบุคคลอันเป็นการพัฒนาธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทำให้เกิดสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36